Administratorem danych osobowych zawartych w Zgodzie jest Katarzyna Bryk, prowadząca firmę Katarzyna Bryk Fotografia z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-612) przy ul.  Rumiankowej 33 tel. 691 287 696, mail: kasiabryk.fotografia@gmail.com.
Dane osobowe są przetwarzane w celu udokumentowania wyrażonej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane są do momentu wycofania zgody. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.